เครื่องวัดอุณหภูมิ Comark KM28KIT

เครื่องวัดอุณหภูมิ Comark KM28KIT เป็นชุดเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารรวมถึงเทอร์โมคัปเปิลอาหารเทอร์โมคัปเปิลรุ่น KM28B ติดตั้งระบบป้องกัน CRS / 5 และชุดตรวจวัดการเจาะปลาย PK19M มันมีช่วงอุณหภูมิ -40 ° F ถึง 1000 ° F และใช้ตัวเชื่อมต่อขนาดเล็กย่อย -40 ° F ถึง 1000 ° F ช่วงอุณหภูมิ°F และ ° C

เครื่องวัดอุณหภูมิ Comark KM28KIT

รายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิ Comark KM28KIT

  • ช่วงอุณหภูมิ -40 ° F ถึง 1000 ° F
  • หน่วยอุณหภูมิ : ° F & ° C
  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K
  • ประเภทคอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก 2 พิน

Leave a Reply