เครื่องวัดอุณหภูมิ MASTECH MS6514

เครื่องวัดอุณหภูมิ MASTECH MS6514 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Dual Channel วัดอุณหภูมิดิจิตอล Logger Tester USB Interface 1000 ชุดข้อมูล KJTERSN Thermocouple

เครื่องวัดอุณหภูมิ MASTECH MS6514

รายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิ MASTECH MS6514

 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลใช้ thermocouple ด้วย microprocessor เช่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เหมาะสำหรับเทอร์โมคัปเปิ้ลต่างๆเช่น K, J, T, E, R, S, N
 • หน่วยอุณหภูมิ : ° F /° C / K
 • การวัดช่วง
 • K: – 200.0C ถึง + 1372C/- 328.0F ถึง + 2501F
 • J: – 210.0C ถึง + 1200C/- 346.0F ถึง + 2192F
 • T: – 250.0C ถึง + 400C/- 418.0F ถึง + 752F
 • E: – 150.0C ถึง + 1000C/- 238.0F ถึง + 1832F
 • R: 0C ถึง + 1767C/32F ถึง + 3212F
 • S: 0C ถึง + 1767C/32F ถึง + 3212F
 • N: – 200.0C ถึง + 1300C/- 328.0F ถึง + 2372F
 • จอแสดงผลตลอดเวลา
 • ปิดอัตโนมัติ

Leave a Reply