กุมภาพันธ์ 2016 archive

รู้จักกับเครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก

เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิกเครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิกช่วยให้คุณสามารถที่จะวัดจากด้านหนึ่งเท่านั้นเหมาะสำหรับผนังวัสดุการทดสอบความหนาหลาย จากง่ายโดยใช้ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิกเครื่องทดสอบความหนาความเร็วสูงออนไลน์แม่นยำอัลตราโซนิกความหนาของการประเมิน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตรวจวัดแบบไม่ทำลายของความหนาของผนังที่เข้าถึงเพียงเป็นไปได้จากด้านหนึ่งของวัตถุทดสอบสำหรับท่อเช่นรถถังเสากระโดงเรือและส่วนกล่องที่มีโครงสร้าง ส่วนใหญ่วัสดุวิศวกรรมทั่วไปสำหรับพลาสติกเช่นโลหะและกระจกที่สามารถวัดได้ อัลตราโซนิกช่วยการทดสอบความหนาล้ำเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผนังหนาทดสอบกับตัวเลือกที่มีอยู่เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิกถูกออกแบบมาเพื่อบอกคุณความหนาของสารที่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มันในการกำหนดความหนาของถังน้ำมันเหล็กแม้ว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงภายในของมัน คุณเพียงแค่บอกว่าโลหะที่คุณกำลังทดสอบหรือบอกว่าความเร็วของเสียงในวัสดุที่คุณกำลังทดสอบ มันจะส่งคลื่นเสียงผ่านซึ่งตีกลับหลังในด้านอื่น ๆ ที่ทำจากโลหะ มันรู้นานเท่าใดจึงจะได้รับเสียงสะท้อนและสามารถคำนวณระยะทางที่เดินทาง (ความหนา) เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิกช่วยเป็นวิธีการในการดำเนินการการวัดแบบไม่ทำลาย (วัด) ของความหนาของท้องถิ่นขององค์ประกอบที่เป็นของแข็ง (โดยทั่วไปทำจากโลหะถ้าใช้การทดสอบอัลตราซาวนด์เพื่อการอุตสาหกรรม) basing ในเวลาที่ถ่ายโดยคลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อ กลับไปยังพื้นผิว ประเภทของการวัดนี้จะดำเนินการโดยปกติจะมีมาตรวัดความหนาล้ำ (เพิ่มเติม…)