neonics.co.ltd

Posts Tagged ‘เครื่องคิดเลขคาสิโอ’

ประวัติของธุรกิจเครื่องคิดเลขคาสิโออิเล็กทรอนิกส์

ประวัติศาสตร์อันยาวนานเพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคณิตศาสตร์

เครื่องคิดเลขคาสิโอเปิดตัวในปี 1957 เครื่องคิดเลข Casio’s 14-A ใช้ รีเลย์ไฟฟ้า 342 ตัว สามารถคำนวณ การบวก การลบ คูณหาร และการหารได้ถึง 14 หลัก ในเดือนกันยายนปี 1965 Casio ออกรุ่น 001 ซึ่งเป็นเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลกที่มีฟังก์ชั่นหน่วยความจำ จากนั้นคาสิโอเริ่มส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปการขั้นตอนแรกของการเป็นผู้ผลิตสำหรับตลาดโลก เครื่องคิดเลขคาสิโอได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั่วโลกและการผลิตรวมถึง 100,000 ในปี คศ 1969
ด้วยความนิยมที่มากของเครื่องคิดเลขมินิคาสิโอ ขายได้ 1ล้านเครื่องในปี 1972 และพุ่งสูงขึ้นถึงสองล้านปีเดียวกันนั้น Casio ขายเครื่องคิดเลขทั่วโลกถึง 10 ล้านในปี 1974 นี้เป็นจุดเปลี่ยน – จากที่นี่ในการแข่งขันด้านราคาในหมู่ผู้ผลิตเครื่องคิดเลขมาถึงจุดสุดยอดด้วย บริษัท หนึ่งหลังจากที่อื่นถอนตัวจากตลาด ถัดไปตลาดเห็นการแข่งขันที่รุนแรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและบาง ในปี 1983, Casio พัฒนา SL-800 ซึ่งเป็น 0.8mm เป็นบางเป็นบัตรเครดิต นี้หมดสิ้นไปแข่ง “ขนาดเล็กและบาง”จำนวนรวมของเครื่องคิดเลขทั้งหมดที่ขายโดย Casio ถึง 100 ล้านหน่วยในปี 1980

หลังจากที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของคาสิโอในบางที่มี SL-800, การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การให้ความสำคัญกับการทำงาน ในปี 1985, Casio พัฒนา FX-7000G, เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกที่รวมฟังก์ชั่นกราฟ ในปี 2004 บริษัท พัฒนาเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถของการแสดงเศษส่วน, รากที่สองและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่พวกเขาจะแสดงในตำรา คาสิโอยังคงผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อวันนี้และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2006, Casio ขายได้หนึ่งพันล้านเครื่องคิดเลข (เพิ่มเติม…)